Οι διεθνείς διακρίσεις μας επιβεβαιώνουν την επιλογή σας!

Οι συνεχείς διακρίσεις που λαμβάνει εδώ και χρόνια η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται, καθώς και για τους Διαχειριστές της αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνέπεια και την προσήλωση της εταιρείας στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού ποιοτικού διαχειριστικού αποτελέσματος. Παράλληλα, αναδεικνύουν την ικανότητα της εταιρείας  να ανταγωνίζεται ισάξια επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, η Morningstar®, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων από το 2005 έχει επιβραβεύσει με πλήθος διακρίσεων Αμοιβαία Κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατόπιν μηνιαίας αξιολόγησης της σχέσης απόδοσης/ρίσκου του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σύγκριση με τα άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια της κατηγορίας τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, η Citywire Global, o διεθνής οίκος οικονομικής ενημέρωσης και αξιολόγησης διαχειριστών κεφαλαίων από το 2012 έχει απονείμει επανειλημμένα διακρίσεις σε συγκεκριμένους διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη διαχειριστική τους ικανότητα και αποτελεσματικότητα. 

Παράλληλα, η Citywire Global με τις διακρίσεις που έχει απονείμει στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει αναδείξει τις ικανότητες της διαχειριστικής ομάδας της, αφού διατήρησε το Δεκέμβριο του 2015 την ανώτατη διάκριση (“Platinum”) στις κατηγορίες επενδύσεων Bonds Eurozone και Equity Eurozone, την οποία είχε αρχικά λάβει τον Ιούνιο του 2014.

Τέλος, η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO9001: 2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS, 100% μέλος του TÜV NORD Group.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης-πιστοποίησης επιβεβαιώθηκε ότι η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω Πρότυπο στα εξής πεδία εφαρμογής:

   ·  Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

   ·  Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών

   ·  Παροχή Επενδυτικών Λύσεων μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τρίτων Παρόχων

   ·  Παροχή Υπηρεσιών Επενδυτικών Συμβουλών