Στη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. είμαστε το σημείο αναφοράς και εξυπηρέτησης  κάθε επενδυτικής σας ανάγκης!

Στη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε θεσμικούς επενδυτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η Τράπεζα Eurobank έχει παρουσία.

Οι θεσμικοί πελάτες στους οποίους απευθυνόμαστε ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Ασφαλιστικές Εταιρείες
  • Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
  • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
  • Ιδρύματα – Κληροδοτήματα
  • Εκπαιδευτικές και Εκκλησιαστικές Οργανώσεις
  • Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  • Μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
  • Family Offices
  • Sovereign Wealth Funds