Για τους θεσμικούς πελάτες που επιθυμούν να υλοποιήσουν στρατηγική ανοιχτής αρχιτεκτονικής, διανέμοντας ΟΣΕΚΑ τρίτων παρόχων και εν προκειμένω διεθνών επενδυτικών οίκων στα δίκτυα πελατών τους, προσφέρουμε υπηρεσίες ανάλυσης, κατάταξης, αξιολόγησης και επιλογής ΟΣΕΚΑ. Αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρονται και σε θεσμικούς πελάτες που επιθυμούν να διαμορφώσουν χαρτοφυλάκια μέσω επιλογής ΟΣΕΚΑ τρίτων παρόχων.

Οι μεθοδολογίες αξιολόγησης και επιλογής ΟΣΕΚΑ βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και δομημένες διαδικασίες, έχουν λάβει πιστοποίηση για τη διαχείριση της Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008, έχουν αναπτυχθεί με συνέπεια και εξελίσσονται συνεχώς από μια ομάδα με διεθνή εμπειρία και αποδεδειγμένα ισχυρή τεχνογνωσία. Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιλογής ΟΣΕΚΑ για τα ίδια χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών.

 

.