Μέσω του δικτύου του Private Banking της Τράπεζας Eurobank, προσφέρουμε στους πελάτες Private Banking υπηρεσίες επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κατόπιν συμβατικής ανάθεσης από την Τράπεζα Eurobank και πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, μέσω των εξής υπηρεσιών:

  • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary Portfolio Management)
  • Fund Selection
  • Global investment Advisory