Μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης της Τράπεζας Eurobank οι μεριδιούχοι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο χαρτοφυλάκιό τους. Συγκεκριμένα, προσφέρεται η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διεκπεραίωσης συναλλαγών με ασφάλεια, αλλά και παρακολούθησης και ενημέρωσης του χαρτοφυλακίου τους μέσω της ενιαίας υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής Eurobank e-Banking. (www.eurobank.gr ή καλέστε στο 210 955 5000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση ephonebanking@eurobank.gr).