Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων της Τράπεζας Eurobank έχει ως αντικείμενο τη δομική ανάλυση των μακροοικονομικών φαινομένων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και των χρηματοοικονομικών και άλλων αγορών. Η Διεύθυνση εκπονεί και εκδίδει μελέτες και οικονομικά δελτία, οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια που αφορούν σε καίρια οικονομικά ζητήματα. Παράλληλα, η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας Eurobank παρακολουθεί τις παγκόσμιες χρηματαγορές σε καθημερινή βάση και εκπονεί αναλύσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες και αναδυόμενες οικονομίες και χρηματοοικονομικές αγορές. 

Οι δύο Διευθύνσεις συγκροτούν το μακροοικονομικό “think tank” της Eurobank. Παράγουν τις προβλέψεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη και συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της άποψης της Eurobank για τα μεγάλα ζητήματα και στη χάραξη της επενδυτικής της στρατηγικής. Το έργο και οι δραστηριότητες των δύο Διευθύνσεων χαίρουν μεγάλης κάλυψης από τον οικονομικό τύπο και τα μέσα ενημέρωσης και ευρύτατης αποδοχής από το κοινό.

 

Ελληνική Οικονομία

 

 

Διεθνής Οικονομία & Αγορές

 

 

Για περισσότερα, δείτε https://www.eurobank.gr/economicresearch