Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ προέκυψε από τη συνένωση της Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ και της Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ, το 2011 με στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της εξειδίκευσης στη διαχείριση, της καινοτομίας στα προϊόντα και της διεθνούς παρουσίας της.
 
 
Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ:
Η Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ, 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank, ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση επενδύσεων επωφελούμενη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας.
 
Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ:
Η Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ, 100% θυγατρική εταιρεία της τράπεζας Eurobank, ιδρύθηκε το 1999 και είχε ηγετική θέση στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
 
Ιστορική αναδρομή των δύο Εταιρειών
Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ

2000 Ίδρυση της EFG Finance ΑΕΠΕΥ, 100% θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας Eurobank – Διεύθυνση Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων
2001 Εξαγορά της Telesis – Μετονομασία σε EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ
2002 Ανάληψη διαχείρισης τμήματος του χαρτοφυλακίου του Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ
2003 Ανάληψη της διαχείρισης του 50% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Ίδρυση της Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ μέσω μετονομασίας της Telesis ΑΕΠΕΥ και ενσωμάτωσης των Διευθύνσεων:

  • Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων της EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ,
  • Discretionary Asset Management  και Eπενδυτικής Στρατηγικής της Eurobank

2006  - 2008 Κύπρος: Ανάθεση της διαχείρισης τμήματος του χαρτοφυλακίου της ΔΗΜΗΤΡΑ Επενδυτική Δημόσια Λτδ., του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
2011 Είκοσι ένα διακριτά θεσμικά χαρτοφυλάκια – τα οκτώ από την Κύπρο
 
Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ
1999  Ίδρυση της EFG ΑΕΔΑΚ, 100% θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας Eurobank
2000  Ανάληψη διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εργασίας και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κρήτης
2001  Ανάληψη διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Telesis
2004  Ανάληψη διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Interamerican
2005  Ίδρυση της εταιρείας EFG Eurobank Mutual Funds Management  Romania SAI στη Ρουμανία
2006  Ίδρυση της Eurobank EFG Fund Management Company (Lux) S.A. στο Λουξεμβούργο. Έναρξη διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds στην Ελλάδα
2008  Έναρξη διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds στην Πολωνία και στη Βουλγαρία
2009  Έναρξη διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds στην Ρουμανία και στην Κύπρο
2010  Έναρξη συνεργασίας με την Eurobank Tekfen Bank στην Τουρκία