Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων σας, διευρύνοντας τον ορίζοντα των επιλογών σας, παρέχοντας ταυτόχρονα εύκολη και άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσα από σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης.

Πρόκειται για 14 Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα την Ελλάδα που διατίθενται από το 2000 στην εγχώρια αγορά, 40 (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο τα οποία ξεκίνησαν να διατίθενται από το 2006 στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και 3 Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα την Κύπρο.. Εστιάζοντας κατά περίπτωση και ανάλογα με την επενδυτική τους πολιτική τις τοποθετήσεις τους στις μετοχικές και ομολογιακές αγορές της Ελλάδας, Ευρώπης, Η.Π.Α., Ιαπωνίας, καθώς και στις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές, ανταποκρίνονται ρεαλιστικά σε κάθε επενδυτικό προφίλ.

Ανάλογα με  το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία  επενδύουν το ενεργητικό τους, τα Αμοιβαία μας Κεφάλαια κατατάσσονται σε Ομολογιακά, ΜετοχικάΜικτά και Χρηματαγοράς. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει τα αμοιβαία κεφάλαια τύπου Absolute Return τα οποία χάρη στη χρήση εξελιγμένων διαχειριστικών μοντέλων και μοντέλων ελέγχου ρίσκου στοχεύουν σε αποδόσεις καλύτερες από εκείνες των προϊόντων της χρηματαγοράς.

Μια άλλη κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων είναι τα Funds of Funds. Τα Funds of Funds υπό τη διαχείριση της Εταιρείας μας επενδύουν σε μερίδια αυστηρά επιλεγμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Ομίλου Eurobank και Διεθνών Επενδυτικών Οίκων.. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους συνεργαζόμενους οίκους: BNP/Parvest, Pioneer, BlackRock, Morgan Stanley, Fidelity, Invesco, M&G, Franklin Templeton, Pimco, Schroders, BNY Mellon, JP Morgan, Pictet, HSBC, ΝΝ, Barings, Goldman Sachs, Neuberger Berman, Vanguard, Silk, Amundi, Janus.

Τέλος, τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μια άλλη κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων που πρώτη η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δημιούργησε και προσέφερε στην Ελλάδα, ήδη από το 2003. Πρόκειται για πρωτοποριακά προϊόντα που στοχεύουν σε ολική ή μερική προστασία του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης σε συγκεκριμένες λήξεις χάρη στο μηχανισμό διαχείρισής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο 210 3352800.