Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 26/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 06/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 06/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/07/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/07/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 30/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 09/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 06/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 02/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 02/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/06/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/06/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 30/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 23/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 06/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 06/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/05/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/05/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 26/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 06/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 06/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/04/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/04/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 30/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 23/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 09/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 02/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 02/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/03/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/03/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 23/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 09/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 02/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 02/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/02/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/02/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 26/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/12/2021

 

2022

2021

2020

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012