Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 09/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 02/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 02/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  01/9/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  01/9/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 26/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 06/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 06/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/8/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/8/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/8/2020

2020

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012