Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  23/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  22/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  19/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  18/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  17/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  16/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  15/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  12/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  11/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  10/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 9/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  9/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 8/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  8/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 5/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  5/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 4/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  4/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 3/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  3/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 2/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  2/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 1/2/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  1/2/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  29/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  28/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  27/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  26/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  25/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  22/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  21/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  20/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  19/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  18/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  15/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  14/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  13/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  12/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  11/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  8/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  8/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  7/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  7/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  5/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  5/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  4/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  4/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  1/1/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  1/1/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  31/12/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  31/12/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  30/12/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  30/12/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  29/12/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  29/12/2020

2020

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012