Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 4/6/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 4/6/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 3/6/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 3/6/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 2/6/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 2/6/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 1/6/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 26/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 8/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 8/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 7/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 7/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 6/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 6/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 5/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 5/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 4/5/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 4/5/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/4/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 30/4/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/4/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/4/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/4/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/4/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/4/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/4/2020

 

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012