Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 7/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 7/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 6/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 6/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 5/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 5/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 4/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 4/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 3/2/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 3/2/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/1/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/1/2020

 

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012