Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  25/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  25/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  24/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  24/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  23/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  23/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  20/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  20/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  19/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  19/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  18/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  18/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  17/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  17/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  16/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  16/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  13/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  13/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  12/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  12/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  11/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  11/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  10/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  10/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  09/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  09/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  06/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  06/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  05/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  05/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  04/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  04/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  03/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  03/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ  02/11/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  02/11/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  30/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  29/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  27/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  26/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  23/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  22/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  21/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ  20/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/10/2020

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/10/2020

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/10/2020

2020

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012