Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/01/2022

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/01/2022

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 31/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 31/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 30/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 28/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 28/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 27/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 27/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 23/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 21/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 21/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 20/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 20/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 14/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 14/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 09/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 07/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 07/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 06/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 06/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 02/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 02/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/12/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 01/12/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 30/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 30/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 29/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 29/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 26/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 26/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 25/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 25/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 24/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 24/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 23/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 23/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 22/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 22/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 19/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 19/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 18/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 18/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 17/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 17/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 16/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 16/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 15/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 15/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 10/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 10/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 09/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 09/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 08/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 08/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 05/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 05/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 04/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 04/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 03/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 03/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 02/11/2021

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 02/11/2021

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 01/11/2021

 

2021

2020

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012