Προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων μας

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με τις πρωτοφανείς επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων, την οικονομική δραστηριότητα και τη λειτουργία των αγορών, η Eurobank Asset ManagementΑ.Ε.Δ.Α.Κ., στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία και ασφάλεια των ανθρώπων της, την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και την αμέριστη υποστήριξη των πελατών και συνεργατών της. Συγκεκριμένα:

 1. Έχουμε προχωρήσει στη μείωση του προσωπικού που απασχολείται καθημερινά στα γραφεία της Εταιρείας με την πλειονότητα των συναδέλφων να εργάζονται με τηλε-εργασία και με ένα μικρό αριθμό συναδέλφων να εργάζονται από το κέντρο επιχειρηματικής συνέχειας.
 2. Έχουμε αυξήσει τα μέτρα καθημερινής καθαριότητας εντός της Εταιρείας με ισχυρά απολυμαντικά και τη χρήση αντισηπτικών σε όλους τους χώρους.
 3. Έχουμε διακόψει όλα τα επαγγελματικά ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού από τα τέλη Φεβρουαρίου.
 4. Έχουμε αντικαταστήσει τις συναντήσεις με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, χρησιμοποιώντας τα μέσα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία όπως τηλεφωνικές διασκέψεις (teleconference) ή βιντεοδιασκέψεις (videoconference).
 5. Αντίστοιχα, οι εσωτερικές συναντήσεις μεταξύ των ομάδων των Διευθύνσεων υποστηρίζονται από τις τηλεφωνικές διασκέψεις ή βιντεοδιασκέψεις με στόχο:
  • Τη συνεχή επίβλεψη και συστηματική διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, και των χαρτοφυλακίων των θεσμικών πελατών της Εταιρείας και των ιδιωτών πελατών της Τράπεζας στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο από τις ομάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Επενδύσεων
  • Τη συνεχή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες, και την αποτελεσματική υποστήριξη των δικτύων διανομής από τις ομάδες των Διευθύνσεων Πωλήσεων
  • Την απρόσκοπτη παρακολούθηση της διαχείρισης των κινδύνων και της επιχειρησιακής συνέχειας από τις ομάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Την υποστήριξη των λειτουργιών της Εταιρείας από τις ομάδες της Διεύθυνσης HR, Finance & Οργάνωσης

Με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης, τόσο για τους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους όσο και για τη διασφάλιση των πολύτιμων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας, ακολουθώντας πιστά τις εκάστοτε οδηγίες του Ομίλου Eurobank, των συνεργαζομένων επιστημόνων και ιατρών και των αρχών της χώρας μας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες   https://www.eurobank.gr/el/covid-19