Στη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. οι άνθρωποί μας είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο!

Οι άνθρωποί μας ενσαρκώνουν τις αξίες μας και αποτελούν την κινητήριο δύναμη στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας με την υψηλή ακαδημαϊκή τους κατάρτιση, με πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χαρακτηρίζονται για την πελατοκεντρική τους προσέγγιση και τον σταθερό προσανατολισμό τους στην  ικανοποίηση των επενδυτικών σας στόχων.

Οι άνθρωποι της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., με το υψηλό επίπεδο γνώσεων και την προσήλωση τους στο όραμα της εταιρείας εργάζονται σε μικρές και ευέλικτες ομάδες, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτησή σας μέσα από τη συνεργασία και τη συλλογική λήψη αποφάσεων.

Η προσωπική πρωτοβουλία και η δημιουργική συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού μας, προσθέτουν αξία στο ανθρωποκεντρικό και πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας μας. Σε αυτό ακριβώς το μοντέλο οφείλουμε την ηγετική μας θέση και κυρίως τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας   

Δείτε τα βιογραφικά των στελεχών μας