Μέσω των δικτύων διανομής στο εξωτερικό απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στις χώρες όπου ο όμιλος Eurobank έχει παρουσία προσφέροντας ένα πλήθος επενδυτικών επιλογών, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους. 

Λουξεμβούργο

Πιστός στη δέσμευση για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και καινοτόμων προϊόντων, ο όμιλος Eurobank σύστησε το 2006 την Eurobank Fund Management Company Luxembourg S.A. (www.eurobankfmc.lu), η οποία δημιουργεί τα (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια, την επενδυτική διαχείριση των οποίων έχει αναθέσει στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η διάθεση των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε πελάτες Private Banking και θεσμικούς επενδυτές γίνεται μέσω της Eurobank Private Bank Luxembourg S.A..

Βουλγαρία

Τα υπό διαχείριση (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια, καθώς και οι προσφερόμενες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες και σε θεσμικούς επενδυτές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Postbank (www.postbank.bg).

Ρουμανία

Τα υπό διαχείριση (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια, καθώς και οι προσφερόμενες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες και σε θεσμικούς επενδυτές.

Διεθνείς Πλατφόρμες Διανομής

Επιλεγμένα (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια, την επενδυτική διαχείριση των οποίων ενεργεί κατόπιν ανάθεσης η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., διατίθενται στις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες διανομής και συγκεκριμένα στην MFEX (www.mfex.com) και στην ALLFUNDS BANK (www.allfundsbank.com).Οι εν λόγω πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα σε θεσμικούς επενδυτές διεθνώς να έχουν πρόσβαση στα αμοιβαία κεφάλαια των μεγαλύτερων διαχειριστών παγκοσμίως.Τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία έχουν επιλεγεί για διάθεση στις διεθνείς αυτές πλατφόρμες, αποτυπώνουν την εξειδίκευση της Εταιρείας μας στις ομολογιακές και μετοχικές αγορές της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.