Η επιλογή σας στη διαχείριση κεφαλαίων.

 

 

Για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατήρησε την ηγετική της θέση στη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα (κατάταξη βάσει του συνολικού ενεργητικού των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ , σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 31/12/22).

Η Εταιρεία μας, που είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Tράπεζας Eurobank A.E. (εφεξής Τράπεζα Eurobank), με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια  € 5,0 δισ., δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου και κατέχει μερίδιο αγοράς 27,4% (σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 31/3/23), θεσμικών χαρτοφυλακίων, παροχής υπηρεσιών επενδυτικών  συμβουλών, καθώς και παροχής επενδυτικών λύσεων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτων παρόχων στην Ελλάδα και τις χώρες όπου ο Όμιλος έχει παρουσία.

Η προσέγγισή μας στη διαχείριση κεφαλαίων έχει πάντα πελατοκεντρικό και δυναμικό χαρακτήρα, προσαρμόζοντας το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που σας παρέχουμε στο τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Επιδίωξή μας παραμένει σταθερά η εκπλήρωση των επενδυτικών σας στόχων, χτίζοντας μαζί σας μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Γνώμονας της επιτυχίας μας είναι η ικανοποίηση των επενδυτικών σας αναγκών, προσφέροντάς σας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου επενδυτικές λύσεις.

(δείτε περισσότερα)