Η επιλογή σας στη διαχείριση κεφαλαίων.

Για δέκατη συνεχή χρονιά η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατήρησε την ηγετική της θέση στη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα (κατάταξη βάσει του συνολικού ενεργητικού των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και  θεσμικών χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 29/12/17).

Η Εταιρεία μας, που είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Tράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής Τράπεζα Eurobank), με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα €4 δισ., δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου και κατέχει μερίδιο αγοράς 31,15% (σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 29/12/17), θεσμικών χαρτοφυλακίων, παροχής υπηρεσιών επενδυτικών  συμβουλών, καθώς και παροχής επενδυτικών λύσεων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτων παρόχων στην Ελλάδα και τις χώρες όπου ο Όμιλος έχει παρουσία.

Η προσέγγισή μας στη διαχείριση κεφαλαίων έχει πάντα πελατοκεντρικό και δυναμικό χαρακτήρα, προσαρμόζοντας το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που σας παρέχουμε στο τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Επιδίωξή μας παραμένει σταθερά η εκπλήρωση των επενδυτικών σας στόχων, χτίζοντας μαζί σας μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Γνώμονας της επιτυχίας μας είναι η ικανοποίηση των επενδυτικών σας αναγκών, προσφέροντάς σας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου επενδυτικές λύσεις.

(δείτε περισσότερα)