Επενδυτική Φιλοσοφία ESG

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ.

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. γίνεται η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που προσυπογράφει το σύμφωνο «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)», στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου Eurobank, για την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Εταιρεία μας υιοθετεί επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environmental, Social, corporate Governance), αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την υπευθυνότητά της απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα τη βιωσιμότητα.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στις επενδύσεις σας.

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG – Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνικών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) - στην επενδυτική διαδικασία και την επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση, (όπως αποδεικνύεται από τις έρευνες του Global Sustainable Investment Alliance), τόσο από την πλευρά των επενδυτών, όσο και από την πλευρά των Διαχειριστών Κεφαλαίων.

Επενδύστε σε αξίες που συνάδουν με τις δικές σας.

Επενδύστε σε αξίες που συνάδουν με τις δικές σας.

Οι επενδύσεις με ESG (Environment, Social, Governance) προσέγγιση έχουν διττή σημασία, καθώς ενώ σας δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, παράλληλα σας επιτρέπουν να συμβάλλετε στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους βασικούς τομείς που την επηρεάζουν. Με την υιοθέτηση αυτών των κριτηρίων αποδεικνύουμε έμπρακτα την υπευθυνότητά μας απέναντι στο περιβάλλον, στην κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

Τι είναι η επενδυτική φιλοσοφία «ESG»;

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται τόσο από τους επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά όσο και από τους Διαχειριστές Κεφαλαίων οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά οχήματα που επίσης συμβάλλουν στη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές Κεφαλαίων επενδύουν σε οργανισμούς που επιδεικνύουν σαφή προσανατολισμό προς τρεις κατευθύνσεις:

 •         Σεβασμός στο Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα κ.τ.λ.

•         Ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα - Εργασιακά και Ανθρώπινα δικαιώματα, υγεία και ασφάλιση, ισότητα των φύλων κ.τ.λ.

•         Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση – Αποζημιώσεις και απολαβές διοικητικών στελεχών, επιχειρηματική ηθική, διαφάνεια, διαφθορά, λογοδοσία, κ.τ.λ.

Πρωτοβουλίες της Εταιρείας μας στο πλαίσιο ESG.

E, S, G. Τρία γράμματα με μεγάλη σημασία.

Εφαρμόζοντας στην πράξη τις βασικές αρχές του PRI

Τα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικού χαρακτήρα και εταιρικής διακυβέρνησης παίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας εταιρικής φιλοσοφίας.

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που έχει υπογράψει το σύμφωνο PRΙ, ακολουθεί τις εξής πρακτικές:

1: Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην επενδυτική ανάλυση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

2: Υιοθέτηση ESG κριτηρίων στην πολιτική και στις πρακτικές της εταιρείας.

3: Αναζήτηση πρακτικών στα θέματα ESG που έχουν υιοθετήσει οι εταιρείες που επιλέγει για επενδυτική τοποθέτηση.

4: Προβολή της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών του PRI στην επενδυτική κοινότητα.

5: Σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στην  εφαρμογή των αρχών.

6: Δημοσιοποίηση εκθέσεων που αφορούν τις ενέργειες και την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των αρχών PRI.

Ολοκληρωμένη ESG στρατηγική

Στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, έχουμε υιοθετήσει τη στρατηγική ESG που υπαγορεύει ότι οι επιτυχείς επενδυτικές αποδόσεις και η υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά είναι αλληλένδετες. Σε εταιρικό επίπεδο, καλύπτουμε τους παρακάτω πυλώνες βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας:

 •         Λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι σε εργαζόμενους, πελάτες και επενδυτές διατηρώντας ένα στιβαρό πλαίσιο αρχών, κανόνων και διαδικασιών και έναν αυστηρό μα ευέλικτο κώδικα δεοντολογίας.

•         Είμαστε μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ενταγμένη στο πλαίσιο αξιών του Ομίλου Eurobank, εστιάζοντας σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην Εκπαίδευση, την Κοινωνία, τον Πολιτισμό, την Καινοτομία και τη Νεανική Επιχειρηματικότητα.

•         Έχουμε εντάξει ανεπτυγμένες τεχνολογικές μεθόδους στην επενδυτική διαδικασία και βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στη διανομή και τις αναφορές διαχείρισης.

•         Διαχειριζόμαστε πρωτοπόρα επενδυτικά προίόντα που λειτουργούν συμπληρωματικά στον α’ και β’ πυλώνα ασφάλισης, στοχεύοντας στην αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

•         Επικοινωνούμε και προάγουμε τη δυναμική και τις προοπτικές της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά των επενδύσεων.

Επενδύστε με θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα.

Οι διεθνείς τάσεις και πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει κατά την επενδυτική διαχείριση χαρτοφυλακίων (συλλογικών και ατομικών), σας επιτρέπουν να επενδύσετε με θετικό αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα ESG funds διεθνώς:

•         Σας επιτρέπουν να επενδύετε σε εταιρείες των οποίων η φιλοσοφία συμφωνεί με το δικό σας σύστημα αξιών και να συμβάλλετε στη βελτίωσή τους στους τομείς της βιωσιμότητας και της υπευθυνότητας.

•         Οι αποδόσεις τους είναι άμεσα συγκρίσιμες και ανταγωνιστικές με αυτές των παραδοσιακών επενδυτικών λύσεων.

•         Παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών στους διαφορετικούς κλάδους επένδυσης.

Επένδυση στη βιωσιμότητα στην πράξη: (LF) Fund of Funds – ESG Focus

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus αποσκοπεί στην κεφαλαιακή απόδοση σε έναν μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με παράγοντες που σχετίζονται ως επί το πλείστον με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), εξασφαλίζοντας μια στροφή προς την υπεύθυνη επένδυση. Δείτε περισσότερα εδώ.

Χαρτοφυλάκιο Responsible Investment Themes

Το χαρτοφυλάκιο Responsible Investment Themes αποτελεί μια νέα προσθήκη στην επιτυχημένη υπηρεσία Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της τράπεζας Eurobank, που προσφέρεται αποκλειστικά στους πελάτες Private Banking με διαχειριστή επενδύσεων την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό χαρτοφυλάκιο το οποίο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και είναι μια έμπρακτη απάντηση στην ανάγκη που επιτάσσουν οι εξελίξεις αλλά και οι διεθνείς πρακτικές για μία στροφή σε μία περισσότερο υπεύθυνη στη λειτουργία οικονομία και κοινωνία.

 (LF) Fund of Funds- Global Megatrends

 Το  Αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με έκθεση σε μετοχικές αξίες και/ή χρεόγραφα εταιρειών που φαίνεται να ωφελούνται από τις εξελίξεις στην βιώσιμη οικονομία, στις  δημογραφικές τάσεις, στην υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και από άλλες παγκόσμιες τάσεις . Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται  σαν προϊόν που εμπίπτει στο Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

Το  Αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας κατά τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές,  με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται σε αυτήν, οι οποίες υιοθετούν  και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance ''ESG'') σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Εταιρεία Διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί τα περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά με την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 'SFDR’. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ