Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο.

 

Λουξεμβούργο

Πιστός στη δέσμευση για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και καινοτόμων προϊόντων, ο όμιλος Eurobank σύστησε το 2006 την Eurobank Fund Management Company(Luxembourg) S.A. (www.eurobankfmc.lu), η οποία δημιουργεί τα (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια, την επενδυτική διαχείριση των οποίων έχει αναθέσει στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η διάθεση των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων στους θεσμικούς επενδυτές γίνεται μέσω της Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., προσφέροντας τους ένα ευρύ πλήθος επενδυτικών επιλογών.

Βουλγαρία

Oι υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για θεσμικούς πελάτες παρέχονται στη Βουλγαρία μέσω της Postbank. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Postbank (www.postbank.bg).

Ρουμανία

Oι υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για θεσμικούς πελάτες παρέχονται στη Ρουμανία .

Διεθνείς Πλατφόρμες Διανομής

Επιλεγμένα (LF) Αμοιβαία Κεφάλαια, την επενδυτική διαχείριση των οποίων ενεργεί κατόπιν ανάθεσης η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., διατίθενται στις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες διανομής και συγκεκριμένα στην MFEX (www.mfex.com) και στην ALLFUNDS BANK (www.allfundsbank.com).Οι εν λόγω πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα σε θεσμικούς επενδυτές διεθνώς να έχουν πρόσβαση στα αμοιβαία κεφάλαια των μεγαλύτερων διαχειριστών παγκοσμίως.

Τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία έχουν επιλεγεί για διάθεση στις διεθνείς αυτές πλατφόρμες, αποτυπώνουν την εξειδίκευση της Εταιρείας μας στις ομολογιακές και μετοχικές αγορές της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.