Θεοφάνης Μυλωνάς

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η διασπορά του ρίσκου είναι βασική αρχή για τις επενδύσεις

«Η επένδυση στη γνώση δίνει τη μεγαλύτερη απόδοση», Βενιαμίν Φραγκλίνος.

Στο καινούργιο οικονομικό περιβάλλον πράγματα που ίσως πιστεύαμε ότι ισχύουν μπορεί να μην ισχύουν πια. Οι κρίσεις έχουν αλλάξει τη δομή της παγκόσμιας οικονομίας. Το να αποταμιεύουμε είναι πιο δύσκολο. Έτσι, είναι πλέον πιο σημαντικό να επενδύουμε. Να επενδύουμε στο μέλλον.

Μερικές από τις βασικές αρχές των επενδύσεων είναι να έχουμε διασπορά του ρίσκου. Να επενδύουμε πάντα ανάλογα με το επενδυτικό μας προφίλ. Είναι η διαφάνεια, η ρευστότητα και αρκετά ακόμα πιο τεχνικά θέματα. Τη γνώση αυτή για όλα τα παραπάνω μπορούμε να την πάρουμε μέσα από την επαγγελματική διαχείριση. Οι επαγγελματίες διαχειριστές, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων, δίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια λύσεις ακολουθώντας αυτές τις αρχές.

Γνωρίζουμε ότι η αποταμίευση και η πιθανή επένδυσή της μπορούν να βοηθήσουν στην επιδίωξη των μελλοντικών οικονομικών στόχων των νοικοκυριών εντός των δυνατοτήτων τους. Έστω και ένα μικρό ποσό κάθε μήνα μπορεί να γίνει πολύ σημαντικό εφόδιο για το μέλλον. Μέσα από τις επενδύσεις μπορούμε να βρούμε τη γνώση και να συνειδητοποιήσουμε ότι, για παράδειγμα δίνοντας τη δυνατότητα περιοδικής επένδυσης ποσών ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες καθενός, εξομαλύνουμε το ρίσκο της μεταβλητότητας των αγορών.

Τελικά, όπως είπε και ένας σπουδαίος Αμερικάνος μυθιστοριογράφος: «Η γνώση είναι σαν το χρήμα: Για να έχει αξία πρέπει να διασπείρεται, και μέσα από τη διασπορά να μεγαλώνει σε ποσότητα και τελικά σε αξία», (Louis Dearborn L'Amour).

Σημαντική πληροφόρηση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση, προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική σύσταση ή συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από την Eurobank προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη και τη σύναψη σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, την οικονομική κατάστασή τους και την ανοχή τους στον κίνδυνο της επένδυσης.

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες επενδυτικές γνώσεις, εμπειρία και επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη υποστήριξη για να προβούν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προϊόντων/χρηματοπιστωτικών μέσων και των κινδύνων που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης.

Τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν και δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών.

Τυχόν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γεννάται, όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος ή για ενέργειες ή/και αποφάσεις που λαμβάνονται από οποιονδήποτε βασίστηκε στο παρόν.