Οι άνθρωποι μας στην Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και το δίκτυο των συνεργατών μας στην Eurobank και την Interamerican έχουν λάβει πιστοποιήσεις για τις επενδυτικές υπηρεσίες που σας παρέχουν.

Δείτε τον τύπο της πιστοποίησης και την ημερομηνία που την έλαβαν.

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Αραμπατζής Θανάσης

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες (β1), 2022

Βανασίκας Γεώργιος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2023

Γιαννάκης Γιάννης

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (β), 2022

Γιαννίρη Σύλια

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2020

Γκίκας Γιάννης

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Δεϊρμετζόγλου Θεόδωρος

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2022

Ελαφρός Χρήστος 

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2022

Καβαντζάς Μιχάλης

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2022 

Καρέλλας Βασίλειος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Κολαΐτης Άγγελος

Εκπόνιση Αναλύσεων σχετικά με χρ/κα μέσα ή εκδότες (δ), 2021

Κοντογιαννάτος Αντώνης

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες (β1), 2022 

Κορίτσα Ελένη

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες (β1), 2022

Κοτρόζος Αγαμέμνων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022 

Κωλέττα Μαρία

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (β), 2022

Λαμπριανός Μιχάλης

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2022

Λελεδάκης Νίκος

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες (β1), 2022

Λεντζάκης Γεώργιος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Μαραβέλιας Ιωάννης

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2021

Μπαρούνης Δημήτριος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Μυλωνά Ντόροθυ

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά  μέσα ή εκδότες (δ), 2022

Παπαγεωργακόπουλος Άρης

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Παπαδημάτου Μάγδα

Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες (α1), 2020

Σαράτσης Αλέξανδρος

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2021

Σαρρής Χαράλαμπος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Σπυροπούλου Βιολέτα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Σταμίρης Χρήστος

Εκπόνιση Αναλύσεων σχετικά με χρ/κα μέσα ή εκδότες (δ), 2021

Στογιόγλου Αχιλλέας

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (β), 2021 

Τατάκη Καλλιόπη

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2020

Τσενές Χρήστος

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2022

Τσιμογιάννη Γιώτα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2020 

Φούφας Χαράλαμπος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Χαλδαίος Πλάτων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (γ), 2022

Χρυσοχοΐδου Άννα

Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ), 2022

Eurobank

Μπορείτε να αναζητήσετε τα πιστοποιημένα στελέχη της Eurobank που διαθέτουν τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Interamerican

Μπορείτε να αναζητήσετε τους συνεργάτες της Interamerican που έχουν λάβει πιστοποίηση για την προώθηση των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.