Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την επαγγελματική σας πορεία μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ στο νέο career site της Τράπεζας: careers.eurobank.gr και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα ενεργοποιώντας τις «ειδοποιήσεις» να ενημερώνεστε  για τις νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται.