Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Επενδυτικό πρόγραμμα Masterplan

Περιοδική επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια GF, (LF) και (LF) FoF με πάγια εντολή στον λογαριασμό σας στην Eurobank.

Επενδύετε περιοδικά με ορίζοντα μεσο-μακροπρόθεσμο

Εξομαλύνονται οι επιπτώσεις από τη διακύμανση αγορών

Χωρίς προμήθεια συμμετοχής ή εξαγοράς

Με το επενδυτικό πρόγραμμα Masterplan δημιουργείτε το χαρτοφυλάκιό σας με περιοδική επένδυση σε ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια GF, (LF) και (LF) FoF που διαχειριζόμαστε. Επιλέγετε ποια ταιριάζουν στο προφίλ σας. Ορίζετε ποιο ποσό θέλετε να επενδύετε και κάθε πότε. Αξιοποιείτε την τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση της βραβευμένης ομάδας μας.

Αμοιβαία κεφάλαια για το δικό σας επενδυτικό προφίλ

Με το επενδυτικό πρόγραμμα Masterplan δημιουργείτε το χαρτοφυλάκιό σας με περιοδική επένδυση. Επιλέγετε ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ σας:

  • GF αμοιβαία κεφάλαια  – με έδρα την Ελλάδα
  • Αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF  – με έδρα το Λουξεμβούργο

Δεν χρεώνεστε με προμήθεια συμμετοχής ή εξαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων.

Περιοδική επένδυση στα μέτρα σας

Για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που επιλέγετε, υποβάλετε αίτηση σε κατάστημα Eurobank και ορίζετε:

  • Το ποσό που θέλετε να επενδύετε – από 60€
  • Τη συχνότητα καταβολής – κάθε 1, 2, 3 μήνες κ.λπ. έως κάθε 1 χρόνο
  • Τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας – ημερομηνία έναρξης και λήξης

Εάν κάποια στιγμή θελήσετε να αλλάξετε αμοιβαίο κεφάλαιο και να επενδύσετε σε άλλο, ακυρώνετε την αίτησή σας και υποβάλετε νέα αίτηση για το άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει.

Εύκολα με πάγια εντολή

Για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο υποβάλλετε αίτηση σε κατάστημα Eurobank.  Ορίζετε πάγια εντολή στο λογαριασμό σας στην Eurobank με το ποσό επένδυσης, τη συχνότητα καταβολής που έχετε αποφασίσει και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πάγιας εντολής.

Εάν αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να μεταβάλετε τους όρους της πάγιας εντολής σας σε κατάστημα Eurobank για να:

  • Αυξήσετε ή μειώσετε το ποσό επένδυσης.
  • Αλλάξετε τη συχνότητα περιοδικής καταβολής του ποσού.
  • Μετατοπίσετε την ημερομηνία λήξης της επένδυσής σας.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την πάγια εντολή σας. Οι αλλαγές αυτές γίνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Εξομάλυνση διακυμάνσεων

Με το επενδυτικό πρόγραμμα Masterplan αποκτάτε μερίδια από τα αμοιβαία κεφάλαια που έχετε επιλέξει, επενδύοντας περιοδικά με τη συχνότητα που έχετε ορίσει. Δεν παρασύρεστε από συναισθηματικές παρορμήσεις λόγω της μεταβλητότητας των αγορών.

Η επένδυσή σας γίνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις των αγορών εξομαλύνονται σε σύγκριση με την ίδια επένδυση εάν γινόταν εφάπαξ σε μια τυχαία χρονική στιγμή.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επαγγελματική διαχείριση με την τεχνογνωσία μας

Για την επένδυσή σας μέσα από το πρόγραμμα Masterplan, αξιοποιείτε τη δική μας τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση. Δείτε τις διεθνείς διακρίσεις που έχει κερδίσει η διαχειριστική ομάδα μας.

Ωστόσο, η πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα των αγορών και γι’ αυτό δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.

Δημιουργήστε χαρτοφυλάκιο με Masterplan

Για να ενημερωθείτε για το επενδυτικό πρόγραμμα Masterplan και να δημιουργήσετε το χαρτοφυλάκιό σας με περιοδική επένδυση, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Eurobank.

Κλείνω ραντεβού για το Masterplan