Προσαρμόζουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στις δικές σας επενδυτικές ανάγκες, είτε χρειάζεστε διαχείριση χαρτοφυλακίου είτε εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια. Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο.

Έτσι προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

  • Μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασφαλιστικά ταμεία.
  • Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
  • Ιδρύματα, κληροδοτήματα, εκπαιδευτικές οργανώσεις.
  • Επιχειρήσεις επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Family Offices και Sovereign Wealth Funds.