Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

White Labelling

Δημιουργούμε αμοιβαία κεφάλαια για τις εξειδικευμένες επενδυτικές ανάγκες σας.

Εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια

Για εσάς ή τους τελικούς πελάτες σας

Διαχείριση κινδύνου και θεματοφυλακή

Με την υπηρεσία White Labelling δημιουργούμε εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια ειδικά για τις επενδυτικές ανάγκες σας. Σας προσφέρουμε επενδυτικές επιλογές για το σύνολο ή μέρος του δικού σας ενεργητικού ή του ενεργητικού των τελικών πελατών σας. Παράλληλα, σας παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου και θεματοφυλακής.

Η υπηρεσία White Labelling προσφέρεται μέσω της Eurobank Fund Management Company Luxembourg SA. Σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε την ευελιξία και πρωτοπορία που παρέχει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει στο Λουξεμβούργο.

Δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων ειδικά για εσάς

Η δομή της πλατφόρμας που έχουμε σχεδιάσει για αμοιβαία κεφάλαια με έδρα στο Λουξεμβούργο μας δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουμε επενδυτικές επιλογές σε διαφορετικές σειρές αποτίμησης, με διαφορετική πολιτική προμηθειών και σε διαφορετικά νομίσματα.

Branding με το όνομά σας

Τα αμοιβαία κεφάλαια που δημιουργούμε ειδικά για εσάς μπορούν να φέρουν στην επωνυμία τους το όνομά σας.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε απλά αμοιβαία κεφάλαια ή εξελιγμένα επενδυτικά σχήματα, ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες σας.

Προσαρμογή στην επενδυτική πολιτική σας

Συμφωνούμε και σχεδιάζουμε την επενδυτική πολιτική των αμοιβαίων κεφαλαίων που δημιουργούμε ειδικά για εσάς, με βάση τις επενδυτικές ανάγκες σας.

Διαχείριση με δική σας εκπροσώπηση

Τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας μας διαχειρίζονται το αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιουργούμε ειδικά για τις ανάγκες σας.

Παράλληλα, μπορείτε να συμμετέχετε στην αρμόδια επενδυτική επιτροπή με έναν ή μία εκπρόσωπό σας.

Συστηματική ενημέρωση

Με την υπηρεσία White Labelling εξασφαλίζετε:

  • Συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία
  • Καθημερινή ενημέρωση για την αποτίμηση της επένδυσής σας
  • Αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνου σε μόνιμη βάση, όποτε το ζητήσετε.

Υπηρεσίες θεματοφυλακής

Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA λειτουργεί ως θεματοφύλακας για την περιουσία του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου που δημιουργούμε για τις ανάγκες σας.

Εάν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Εποπτεία και έλεγχος

Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιουργούμε με την υπηρεσία White Labelling εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Η ελεγκτική εταιρεία είναι η KPMG.