Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

esg

Επενδυτική φιλοσοφία ESG

Αποδεικνύουμε έμπρακτα την υπευθυνότητά μας απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Επενδύουμε για το αύριο. Έχουμε υιοθετήσει μια επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environment, Society, Governance), σύμφωνα με την οποία εφαρμόζουμε κριτήρια ESG κατά την επενδυτική διαδικασία και την επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων. Έτσι, αποδεικνύουμε καθημερινά τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ ήταν η 1η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που υπέγραψε την πρωτοβουλία για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment – PRI), στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου Eurobank για την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Αξίες που ταιριάζουν με τις δικές σας

Οι επενδύσεις με ESG (Environmental, Social, Governance) προσέγγιση έχουν διττή σημασία. Σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιείτε επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα σας επιτρέπουν να συμβάλλετε στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους βασικούς τομείς που την επηρεάζουν.

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται από:

 • Επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά.
 • Διαχειριστές κεφαλαίων που επιλέγουν επενδυτικά οχήματα που επίσης συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διαχειριστές κεφαλαίων επενδύουν σε οργανισμούς που επιδεικνύουν σαφή προσανατολισμό προς 3 κατευθύνσεις:

 • Σεβασμός στο περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, εκπομπές CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα κ.λπ.
 • Ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα – Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, υγεία και ασφάλιση, ισότητα των φύλων κ.λπ.
 • Ορθή εταιρική διακυβέρνηση – Αποζημιώσεις και απολαβές διοικητικών στελεχών, επιχειρηματική ηθική, διαφάνεια, διαφθορά, λογοδοσία, κ.λπ

Πώς εφαρμόζουμε τις αρχές του ESG στην πράξη

Τα ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση παίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της εταιρικής φιλοσοφίας μας.

Ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές

Ως η 1η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που υπέγραψε το σύμφωνο PRΙ:

 • Ενσωματώνουμε ESG κριτήρια στην επενδυτική ανάλυση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Υιοθετούμε ESG κριτήρια στην πολιτική και τις πρακτικές μας.
 • Αναζητούμε και επιλέγουμε για επενδυτική τοποθέτηση εταιρείες που έχουν υιοθετήσει πρακτικές ESG.
 • Προβάλλουμε την αποδοχή και εφαρμογή των αρχών του PRI στην επενδυτική κοινότητα.
 • Προσπαθούμε σταθερά να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά μας όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του PRI.
 • Δημοσιοποιούμε εκθέσεις που αφορούν τις ενέργειες και την πρόοδο που σημειώνουμε ως προς την εφαρμογή των αρχών PRI.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένη ESG στρατηγική

Σύμφωνα με τη στρατηγική ESG που έχουμε υιοθετήσει, οι επιτυχείς επενδυτικές αποδόσεις είναι αλληλένδετες με την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά.

Σε εταιρικό επίπεδο, καλύπτουμε τους παρακάτω πυλώνες βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας:

 • Λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι σε εργαζόμενους, πελάτες και επενδυτές, διατηρώντας ένα στιβαρό πλαίσιο αρχών, κανόνων και διαδικασιών, και έναν αυστηρό αλλά ευέλικτο κώδικα δεοντολογίας.
 • Είμαστε μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ενταγμένη στο πλαίσιο αξιών του Ομίλου Eurobank, και εστιάζουμε σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα.
 • Έχουμε εντάξει ανεπτυγμένες τεχνολογικές μεθόδους στην επενδυτική διαδικασία και είμαστε μπροστά στις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με τη διανομή προϊόντων και τις εκθέσεις διαχείρισης.
 • Διαχειριζόμαστε πρωτοπόρα επενδυτικά προϊόντα που λειτουργούν συμπληρωματικά στον α’ και β’ πυλώνα ασφάλισης, στοχεύοντας στην αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.
 • Επικοινωνούμε και προάγουμε τη δυναμική και τις προοπτικές της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά των επενδύσεων.

Επενδύσεις με θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα

Κατά την επενδυτική διαχείριση ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων, υιοθετούμε διεθνείς τάσεις και πρακτικές. Έτσι, μπορείτε να επενδύσετε με θετικό αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα ESG funds σάς επιτρέπουν να επενδύετε σε εταιρείες των οποίων η φιλοσοφία συμφωνεί με το δικό σας σύστημα αξιών και να συμβάλλετε στη βελτίωσή τους στους τομείς της βιωσιμότητας και της υπευθυνότητας. Παράλληλα, οι αποδόσεις τους είναι άμεσα συγκρίσιμες και ανταγωνιστικές με αυτές των παραδοσιακών επενδυτικών λύσεων, ενώ παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών στους διαφορετικούς κλάδους επένδυσης.

 
 
 

Τα προϊόντα μας που προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν ESG κριτήρια. Βρείτε το προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Megatrends

Βαθμός κινδύνου: 3
Με ενδιαφέρει
Fund of Funds

(LF) Fund of Funds – ESG Focus

Βαθμός κινδύνου: 3
Morningstar Rating
Με ενδιαφέρει
GF Funds

GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

Βαθμός κινδύνου: 5
Morningstar Rating
Με ενδιαφέρει