Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

(LF) Fund of Funds Global Megatrends

Νόμισμα βάσης: EUR

Ενεργητικό (29.12.2023):28.499.218,92 €

ISIN

LU1102788962

Κατηγορία Α/Κ

Fund of Funds

Βαθμός κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Νόμισμα σειράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης

01.10.2014

Morningstar rating

Στις 17.04.2024:

Καθαρή τιμή μεριδίου

17.04.2024

12,2130

Μεταβολή από προηγ. ημέρα

17.04.2024

0,26%

Απόδοση:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Επιλέγει επενδύσεις σε καινοτόμες διαρθρωτικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επενδυτικός σκοπός

Στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εστιάζεται στα Megatrends, στις σχετικά προβλέψιμες μακροπρόθεσμες τάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την προσωπική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Επενδύει κυρίως:

  • Σε εταιρείες που ωφελούνται από τις εξελίξεις στη βιώσιμη οικονομία.
  • Στις καινοτόμες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Στην υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
  • Στις δημογραφικές τάσεις και γενικά σε διαρθρωτικές αλλαγές που διαμορφώνουν εκάστοτε μια νέα πραγματικότητα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends επενδύει τουλάχιστον το 51% του ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ που επενδύουν κυρίως σε μετοχικές αξίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα μερίδια των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ / ETF).

Μπορεί να επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που:

  • Μπορούν να επενδύσουν σε μετοχικές αξίες της Ηπειρωτικής Κίνας.
  • Έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αλλοδαπούς επενδυτές (π.χ. China A μετοχές).
  • Έχουν έκθεση σε αναδυόμενες αγορές ή/και παράγωγα.
  • Επενδύουν κυρίως σε βραχυπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους και μέσα χρηματαγοράς.

Επιπλέον, εφαρμόζει ευέλικτη επενδυτική στρατηγική. Έτσι μπορεί να επενδύει κατά καιρούς απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων (έως 49% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εμπίπτει στο Άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends είναι μεσαίου επενδυτικού κινδύνου. Απευθύνεται σε επενδυτές που:

  • Επιζητούν αποδόσεις από ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά που επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ από διάφορες κατηγορίες και με ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς.
  • Θέλουν να επωφεληθούν από την ενεργητική διαχείρισή τους.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Faq File Icon

0,5% - 1%

0% - 1%***

Διαφορά Προμ. Διάθεσης

T+4

Μηνιαία ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο, απόδοση, αποτίμηση

Test Alt

Factsheet για το (LF) Fund of Funds Global Megatrends

PDF 466.96 KB

Βασικές Πληροφορίες

Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds Global Megatrends

PDF 561.96 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds Global Megatrends| Eurobank

PDF 527.45 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds Global Megatrends| Interamerican

PDF 527.26 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds Global Megatrends| Private Banking

PDF 527.68 KB

Κανονιστικά Έγγραφα

Test Alt

Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

PDF 2.7 MB
Test Alt

Κανονισμός Λειτουργίας

PDF 646.95 KB

Επιδόσεις και Σενάρια

Test Alt

Ετήσιες Επιδόσεις

PDF 466.27 KB
Test Alt

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

PDF 456.44 KB

Γνωστοποιήσεις αειφορίας, βάσει του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, για προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Test Alt

Γνωστοποίηση αειφορίας

PDF 129.41 KB
Test Alt

Γνωστοποίηση αειφορίας (Περίληψη)

PDF 95.63 KB

Οικονομικές Εκθέσεις

Test Alt

Εξαμηνιαία Έκθεση

PDF 1.05 MB
Test Alt

Ετήσια Έκθεση

PDF 1.96 MB

Για να επενδύσετε σε αυτήν τη σειρά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να είστε πελάτης της Eurobank.

Έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank;

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να επενδύσετε:

Θέλω να επενδύσω

Εναλλακτικά, κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank για να ανοίξετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.