Διαχειριζόμαστε αμοιβαία κεφάλαια και χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την εκπλήρωση των επενδυτικών στόχων σας. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή σχέση απόδοσης / κινδύνου για τα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank AE.