Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αγαμέμνων Κοτρόζος

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σταδιοδρομια

Ο κ. Κοτρόζος είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει:

  • Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA. Γενικος Διευθυντής και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
  • Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ
  • Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων και Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ.
  • Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ στην Eurobank EFG FMC Luxembourg
  • Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Eurobank EFG Fund Management Company Romania
  • Βοηθός Γενικός Διευθυντής στην Eureko Holding (θυγατρική της Rabobank) στο Παρίσι και το Άμστερνταμ, με ευθύνη στους τομείς Στρατηγικής, M&A’s και Asset Management.
  • Διαχειριστής Επενδύσεων και Επικεφαλής του Equity Desk στην IΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΕΔΑΚ (για σειρά ετών)

Πιστοποιήσεις

Ο Αγαμέμνων Κοτρόζος διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σπουδές

  • Πτυχίο Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών