Τα προσωπικά στοιχεία σας

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πείτε μας τι σας απασχολεί και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

250 λέξεις

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Τηλέφωνο

Email

Έχω λάβει γνώση της Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Σε περίπτωση που παρέχω προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, έχω προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο και έχω εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους.