Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Πώς κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια

Συμμετοχή σε Α/Κ με έδρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο

Μεταφορά μεριδίων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων

Εξαγορά Α/Κ με έδρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο

Μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας μπορείτε να επενδύετε στα αμοιβαία κεφάλαια που επιλέγετε. Συμμετέχετε, μεταφέρετε μερίδια από αμοιβαίο κεφάλαιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο, κάνετε μερική ή ολική εξαγορά μεριδίων. Ακυρώνετε τις εκκρεμείς συναλλαγές που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Επίσης, έχετε πρόσβαση στη νέα υπηρεσία Personal Investment Portfolios.

Επενδύω online σε Α/Κ

Με ασφάλεια από το e-Banking σας

Συμμετέχετε σε αμοιβαία κεφάλαια, κάνετε μεταφορά ανάμεσα σε Α/Κ ή εξαγοράζετε μερίδια online με ασφάλεια, χωρίς να πάτε σε κατάστημα.

Περισσότερα 

Μπορείτε να αποκτήσετε κωδικούς e-Banking online με τον αριθμό και το PIN μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας Eurobank και τον αριθμό κινητού που έχετε δηλώσει στην Eurobank.

Ασφαλές περιβάλλον

Για να κάνετε συναλλαγές σε αμοιβαία κεφάλαια online και να διαχειρίζεστε εύκολα τις επενδύσεις σας:

1. Πληκτρολογήστε το Username και το Password σας για να συνδεθείτε στο e-Banking σας.

2. Επιλέξτε:

Επενδυτικές συναλλαγές > Αμοιβαία Κεφάλαια

Στη συνέχεια, ανάλογα με τη συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επιλέξετε:

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – για να αγοράσετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ – για να μεταφέρετε μερίδια από αμοιβαίο κεφάλαιο σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.
 • ΕΞΑΓΟΡΑ – για να εξαγοράσετε μερίδια από το χαρτοφυλάκιό σας.
 • ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – για να κάνετε πολλαπλές συναλλαγές σε αμοιβαία κεφάλαια που ήδη έχετε στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με 1 κίνηση.

3. Επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο στο οποίο θέλετε να κάνετε τη συναλλαγή σας.

Προχωράτε και ολοκληρώνετε τη συναλλαγή σας στο ασφαλές περιβάλλον του e-Banking.

Δείτε επίσης βήμα-βήμα πώς μπορείτε να ακυρώσετε συναλλαγή που δεν θέλετε να προχωρήσετε.

Εργάσιμες ημέρες μέχρι τις 15:00

Μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές μέχρι τις 15:00 κάθε εργάσιμης ημέρας για:

Αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Μεταφορά μεριδίων από αμοιβαίο κεφάλαιο σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Μερική ή ολική εξαγορά μεριδίων από το χαρτοφυλάκιό σας.

Ακύρωση εντολής για συναλλαγή που δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να μπορείτε να κάνετε επενδυτικές συναλλαγές μέσα από το e-Banking σας, είναι απαραίτητο:

 1. Να έχετε αποδεχτεί προηγουμένως του όρους της MiFID II και τους Όρους Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και να έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ελέγχου συμβατότητας.
 2. Να έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank. Για να ανοίξετε χαρτοφυλάκιο, ελάτε σε ένα κατάστημά μας. Εάν θέλετε να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο (LF) και (LF) FoF, πρέπει να κάνετε και την πρώτη συναλλαγή σας σε κατάστημα.

Συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια

Αγοράζετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων GF (ελληνικά) ή (LF) και (LF) FoF (με έδρα το Λουξεμβούργο). Ορίζετε το ποσό της επένδυσής σας.

Περισσότερα 

Επιλογή αμοιβαίου κεφαλαίου

Έχετε πολλές επιλογές για να δημιουργήσετε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που σας ενδιαφέρει:

Για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχετε πρόσβαση στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, το Ενημερωτικό Δελτίο, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την Ετήσια Έκθεση κ.ά.

Μέσα από αυτά τα έγγραφα ενημερώνεστε για:

 • Τον στόχο και την επενδυτική πολιτική
 • Τον δείκτη κινδύνου
 • Τις καθαρές τιμές μεριδίου
 • Τις προμήθειες που ισχύουν
 • Τις προηγούμενες αποδόσεις κ.ά.

Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε το αμοιβαίο κεφάλαιο που θέλετε.

Εάν θέλετε να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF που έχουν έδρα το Λουξεμβούργο, πρέπει να έχετε κάνει την 1η συναλλαγή σας σε κατάστημα Eurobank.

Ποσό επένδυσης

Συμπληρώνετε το ποσό που θέλετε να επενδύσετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο που έχετε επιλέξει:

 • Έως και 100.000€ ανά συμμετοχή

Στη συνέχεια, υποβάλλετε την αίτησή σας για επένδυση.

Προσυμπληρωμένα στοιχεία

Στα πεδία της online αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία που μας έχετε δώσει:

 • Για την ταυτοποίησή σας
 • Για την ταυτοποίηση των συνδικαιούχων του χαρτοφυλακίου σας

Εάν κάποιο στοιχείο που βλέπετε δεν ισχύει, χρειάζεται να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας.

Ολοκλήρωση συμμετοχής

Για να ολοκληρώσετε με ασφάλεια την αίτησή σας για αγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχετε επιλέξει:

 1. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία της επενδυτικής συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αποδέχεστε τους όρους της.
  Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το παραστατικό της συναλλαγής σας και το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας.
 2. Ακολουθείτε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης – με 6-ψήφιο Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνετε με μήνυμα Viber ή SMS και συμπληρώνετε στο πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Δείτε σε βίντεο πώς να συμμετέχετε σε αμοιβαία κεφάλαια.

Μεταφορά μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων

Μεταφέρετε μερίδια από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο με λίγες κινήσεις.

Περισσότερα 

Επιλογή χαρτοφυλακίου

Επιλέγετε το χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου που θέλετε να μεταφέρετε.

Μεταφορά/μετατροπή μεριδίων

Επιλέγετε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει και επιλέγετε την εντολή «Μεταφορά / Μετατροπή».

Συμπληρώνετε τον αριθμό ή το ποσοστό των μεριδίων, ή το ακριβές ποσό που θέλετε να μεταφέρετε.

Στη συνέχεια, επιλέγετε το αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο θέλετε να γίνει η μεταφορά. Εάν θέλετε να κάνετε μεταφορά σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια:

 1. Επιλέγετε «Νέο σκέλος συμμετοχής» για να προσθέσετε αμοιβαία κεφάλαια.
 2. Συμπληρώνετε το ποσοστό των μεριδίων που θέλετε να μεταφερθεί σε καθένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών των νέων αμοιβαίων κεφαλαίων που επιλέγετε πρέπει να ισούται με 100%.

Ολοκλήρωση μεταφοράς

Για να ολοκληρώσετε με ασφάλεια την αίτησή σας για μεταφορά μεριδίων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων:

 1. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία της επενδυτικής συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αποδέχεστε τους όρους της και τα ενημερωτικά έγγραφα.
  Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το παραστατικό της συναλλαγής σας και το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας.
 2. Ακολουθείτε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης – με 6-ψήφιο Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνετε με μήνυμα Viber ή SMS και συμπληρώνετε στο πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Εξαγορά μεριδίων

Μπορείτε να εξαγοράσετε το σύνολο ή μέρος των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο έχετε επενδύσει.

Περισσότερα

Επιλογή αμοιβαίου κεφαλαίου

Στο χαρτοφυλάκιο που έχετε επιλέξει βλέπετε τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία έχετε επενδύσει.

Για να προχωρήσετε την αίτησή σας για εξαγορά μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, χρειάζεται να επιλέξετε:

 1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για εξαγορά.
 2. «Πώληση» σε μία ή και περισσότερες από τις ενεργές συμμετοχές σας.

Μερική ή ολική εξαγορά

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μερική ή ολική εξαγορά της αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που επιλέγετε.

Εάν επιλέξετε μερική εξαγορά μεριδίων, συμπληρώνετε το ποσό ή τα μερίδια που θέλετε να εξαγοράσετε.

Όροι εξαγοράς

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της εξαγοράς μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχετε επιλέξει.

Ολοκλήρωση εξαγοράς

Για να ολοκληρώσετε με ασφάλεια την αίτησή σας για εξαγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχετε επιλέξει:

 1. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία της επενδυτικής συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αποδέχεστε τους όρους της.
  Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το παραστατικό της συναλλαγής σας.
 2. Ακολουθείτε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης – με 6-ψήφιο Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνετε με μήνυμα Viber ή SMS και συμπληρώνετε στο πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Δείτε σε βίντεο πώς να εξαγοράζετε αμοιβαία κεφάλαια.

Πολλαπλή συναλλαγή

Κάντε περισσότερες συναλλαγές, συμμετοχές ή εξαγορές, σε αμοιβαία κεφάλαια που ήδη έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας με 1 κίνηση.

Περισσότερα 

Επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων

Πολλαπλή συναλλαγή μπορείτε να κάνετε μόνο σε αμοιβαία κεφάλαια που υπάρχουν ήδη στο χαρτοφυλάκιό σας.

Στην οθόνη κάτω από τα διαγράμματα εμφανίζονται όλα τα αμοιβαία κεφάλαια του χαρτοφυλακίου σας. Επιλέγετε το αμοιβαίο κεφάλαιο (ή τα αμοιβαία κεφάλαια) στο οποίο θέλετε να κάνετε τη συναλλαγή σας, οπότε εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συμμετοχές που έχετε πραγματοποιήσει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο και έχουν υπόλοιπο.

Στη συνέχεια, επιλέγετε:

 • «Αγορά (+)» πάνω σε οποιαδήποτε παλαιά συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο θέλετε να αυξήσετε τη συμμετοχή σας.
 • «Πώληση (-)» πάνω στη συγκεκριμένη συμμετοχή ή συμμετοχές που έχετε κάνει ήδη στο αμοιβαίο κεφάλαιο, και που τώρα θέλετε να εξαγοράσετε ολικώς ή μερικώς.

Ποσό συναλλαγής

Ανάλογα με τη συναλλαγή που έχετε επιλέξει, συμπληρώνετε:

 • Το ποσό συμμετοχής που θέλετε να επενδύσετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο που έχετε επιλέξει.
 • Το ποσό ή την ποσότητα μεριδίων που θέλετε να εξαγοράσετε από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ολοκλήρωση συναλλαγής

Για να ολοκληρώσετε με ασφάλεια τη συναλλαγή σας:

 1. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία της επενδυτικής συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αποδέχεστε τους όρους της.
  Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το παραστατικό της συναλλαγής σας και το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας (στην περίπτωση συμμετοχής).
 2. Ακολουθείτε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης – με 6-ψήφιο Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνετε με μήνυμα Viber ή SMS και συμπληρώνετε στο πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ακύρωση εκκρεμών εντολών

Ακυρώνετε συμμετοχές, μεταφορές ανάμεσα σε Α/Κ ή εξαγορές μεριδίων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν θέλετε να εκτελεστούν.

Περισσότερα 
 • Για να δείτε όλες τις εκκρεμείς εντολές για συναλλαγές που έχετε ξεκινήσει και δεν έχουν οριστικοποιηθεί:

  1. Πληκτρολογήστε το Username και το Password σας για να συνδεθείτε στο e-Banking σας.
  2. Επιλέξτε:

  Επενδυτικές συναλλαγές > Αμοιβαία κεφάλαια > Εκκρεμείς Εντολές

  Στη συνέχεια, εμφανίζονται όλες οι εκκρεμείς εντολές που μπορείτε να επιλέξετε για να ακυρώσετε, όπως:

  • Συμμετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια.
  • Μεταφορές από αμοιβαίο κεφάλαιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο.
  • Πολλαπλές συμμετοχές ή εξαγορές.
  • Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, μερική ή ολική.

  Ολοκλήρωση ακύρωσης

  Για να ακυρώσετε με ασφάλεια μία εντολή για συμμετοχή, μεταφορά αμοιβαίου κεφαλαίου, πολλαπλή συναλλαγή ή για εξαγορά μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν θέλετε να εκτελεστεί:

  1. Επιλέγετε την εκκρεμή εντολή για τη συμμετοχή, μεταφορά αμοιβαίου κεφαλαίου, πολλαπλή συναλλαγή ή την εξαγορά μεριδίων.
  2. Επιλέγετε «Ακύρωση εντολών» για να την ακυρώσετε.
   Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το παραστατικό της συναλλαγής ακύρωσης.
  3. Ακολουθείτε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης – με 6-ψήφιο Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνετε με μήνυμα Viber ή SMS και συμπληρώνετε στο πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

  Μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση εκκρεμών εντολών μέχρι τις 15.00 της ίδιας μέρας.

 • Πρόσβαση στη νέα υπηρεσία Personal Investment Portfolios

  Αποκτήστε πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια

  Περισσότερα 

  Με τη νέα υπηρεσία Personal Investment Portfolios επενδύετε σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγετε επενδυτική στρατηγική (τύπο χαρτοφυλακίου) σύμφωνα με τις δυνατότητες και το επενδυτικό προφίλ σας.

  Ταυτόχρονα απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, που έχει ηγετική θέση στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά (κατάταξη με βάση το ενεργητικό υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών της 30.09.2023).

    

  Επενδύω online σε Α/Κ

  ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.