Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Η ιστορία μας

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μετρά μια μακρόχρονη πορεία, με πάνω από 20 χρόνια στην αγορά. Ακολουθήστε την ιστορική διαδρομή μας.

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

2018

Ένταξη στην παγκόσμια πρωτοβουλία PRI

Γίνεται η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που προσυπογράφει το σύμφωνο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment). Ενημερωθείτε αναλυτικά για την επενδυτική φιλοσοφία ESG της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

2017

Διαχείριση νέων χαρτοφυλακίων στην Κύπρο

Αναλαμβάνει την επενδυτική διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων ERB Short Duration EUR και ERB Short Duration USD.

2013

Πιστοποίηση από την TÜV HELLAS

Πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS. Δείτε αναλυτικά τις διακρίσεις και πιστοποιήσεις της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

2011

Σύσταση ενιαίας εταιρείας: Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Οι Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ και Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ συνενώνονται και προκύπτει μια ενιαία εταιρεία, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Με εξειδίκευση στη διαχείριση, καινοτόμα προϊόντα και διεθνή παρουσία, προσφέρει υψηλού επιπέδου επενδυτικές υπηρεσίες.

Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ

2011

Διαχείριση 21 θεσμικών χαρτοφυλακίων

Διαχειρίζεται 21 διακριτά θεσμικά χαρτοφυλάκια (8 από την Κύπρο).

2006

Διαχείριση χαρτοφυλακίων στην Κύπρο

Αναλαμβάνει τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και δραστηριοποιείται πλέον και στην Κύπρο.

2003

Ίδρυση της Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ

  • Αναλαμβάνει τη διαχείριση του 50% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.
  • Η EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ μετονομάζεται σε Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ. Ενσωματώνει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων της EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ και τη Διεύθυνση Discretionary Asset Management  και Eπενδυτικής Στρατηγικής της Eurobank.

2002

Διαχείριση χαρτοφυλακίου ΤΑΠ-ΟΤΕ

Αναλαμβάνει τη διαχείριση τμήματος του χαρτοφυλακίου του Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ.

2001

Εξαγορά της Telesis

Εξαγοράζει την Telesis που μετονομάζεται σε EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

2000

Ίδρυση της EFG Finance ΑΕΠΕΥ

Είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank. Σκοπός της είναι η αποτελεσματική διαχείριση επενδύσεων επωφελούμενη από συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. Αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων.

Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ

2009

Διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων σε Ρουμανία και Κύπρο

Ξεκινά τη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds στην Ρουμανία και στην Κύπρο.

2008

Διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων σε Πολωνία και Βουλγαρία

Ξεκινά τη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds στην Πολωνία και την Βουλγαρία.

2006

Ίδρυση της Eurobank EFG Fund Management Company (Lux) SA

  • Ιδρύεται η Eurobank EFG Fund Management Company (Lux) SA στο Λουξεμβούργο.
  • Ξεκινά η διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds στην Ελλάδα.

2005

Διεύρυνση δραστηριοτήτων και στη Ρουμανία

Ιδρύεται η EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI στη Ρουμανία.

2004

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων Interamerican

Αναλαμβάνει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων Interamerican.

2001

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων Telesis

Αναλαμβάνει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων Telesis.

2000

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων Εργασίας και Κρήτης

Αναλαμβάνει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων Εργασίας και των αμοιβαίων κεφαλαίων Κρήτης.

1999

Ίδρυση της Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ

Είναι 100% θυγατρικής της Τράπεζας Eurobank. Αποκτά ηγετική θέση στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.