Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Διακρίσεις και πιστοποιήσεις

Οι διεθνείς διακρίσεις μας για τα αμοιβαία κεφάλαια και τους ανθρώπους μας επιβεβαιώνουν την επιλογή σας.

Οι διακρίσεις και οι πιστοποιήσεις της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνέπειά μας και την προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού διαχειριστικού αποτελέσματος. Παράλληλα, αναδεικνύουν ότι λειτουργούμε με υψηλές προδιαγραφές, εφάμιλλες των επενδυτικών οίκων του εξωτερικού.

Επενδυτικά προϊόντα με αξιολόγηση Morningstar

Από το 2005 η Morningstar® αξιολογεί τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Σε κάποια από αυτά αποδίδει από 1 έως 5 αστέρια.

Κάθε μήνα ο διεθνής οίκος:

  • Αξιολογεί τη σχέση απόδοσης / ρίσκου κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου.
  • Συγκρίνει τα αμοιβαία κεφάλαια με άλλα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Διεθνείς διακρίσεις για τη διαχειριστική ομάδα μας

Από το 2012 η Citywire Global απονέμει διακρίσεις σε διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ο διεθνής οίκος οικονομικής ενημέρωσης και αξιολόγησης επιβραβεύει τους ανθρώπους μας για τη διαχειριστική ικανότητά τους.

 Οι διαχειριστές μας έλαβαν διακρίσεις Gold, Silver και Bronze στις κατηγορίες επενδύσεων:

 

 Gold 2023  Silver 2023 Bronze 2023

 Bonds - Euro Short Term

Bonds -Eurozone Bonds – Emerging Markets Europe
 Bonds - Euro     
 
Mixed Assets - Conservative EUR
   
 Source & Copyright: Citywire –  Based on rolling risk adjusted performance, across the respective sectors, over the period 30/06/2016-30/06/2023

 

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει πιστοποιηθεί ότι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2015 στη:

  • Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
  • Διαχείριση Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων
  • Παροχή Επενδυτικών Λύσεων μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τρίτων Παρόχων
  • Παροχή Υπηρεσιών Επενδυτικών Συμβουλών

Η επιθεώρηση για την ανανέωση της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε το 2020 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS , που είναι 100% μέλος του TÜV NORD Group.