Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μαρία Κωλέττα

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Πωλήσεων

Σταδιοδρομία

Η Μαρία Κωλέττα είναι επικεφαλής Πωλήσεων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής πωλήσεων και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας προς τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα διανομής, και προς τους θεσμικούς πελάτες.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει:

  • Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πωλήσεων Ιδιωτών Πελατών, υπεύθυνη για τα δίκτυα διανομής (σε Ελλάδα και εξωτερικό) των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία καθώς και των αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτων παρόχων.
  • Επικεφαλής Υποστήριξης Δικτύων και Εξυπηρέτησης Πελατών στην Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ.
  • Διευθύντρια Λειτουργικών Εργασιών και Ανάπτυξης στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ – είχε στον τομέα ευθύνης της το Τμήμα Μεριδιούχων, Εκκαθάρισης Συναλλαγών, Υποστήριξης και Ανάπτυξης Δικτύων, καθώς και τη συνεργασία και σχέση με Ξένους Οίκους Διαχείρισης Περιουσίας. 
  • Επικεφαλής του Τμήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών σε ξένες αγορές στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της Τράπεζας Πειραιώς.

Έχει επίσης εργαστεί στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της Τράπεζας Eurobank.

Σπουδές

  • Μεταπτυχιακός τίτλος MSc στα Χρηματοοικονομικά από το Leicester University
  • Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αρθρογραφία και συνεντεύξεις