Δίνουμε την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες των οικονομικών σχολών να ανακαλύψουν τον κόσμο των επενδύσεων και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Με την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας, εξοικειώνονται με εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται επενδυτικά χαρτοφυλάκια στο μέλλον.

Τι είναι το Investor Simulator

Είναι μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες οικονομικών σχολών να παρακολουθήσουν σεμινάρια από τα έμπειρα στελέχη μας, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες των οικονομικών σχολών της Αττικής που έχουν στόχο να ενταχθούν ενεργά στον χώρο των επενδύσεων και να εξοικειωθούν με τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες από το:

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πώς δηλώνετε συμμετοχή

Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής από 16.04.2024 έως 18.04.2024 και στη συνέχεια στέλνετε τα πιστοποιητικά φοίτησης για όλα τα μέλη της ομάδας σας στο am@eurobank.gr.

Από κάθε πανεπιστήμιο μπορούν να συμμετέχουν έως 4 ομάδες. Τηρείται σειρά προτεραιότητας, οπότε από κάθε πανεπιστήμιο συμμετέχουν οι 4 πρώτες ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή.

Κάθε ομάδα πρέπει να έχει από 2 έως 4 μέλη και να εκπροσωπείται από έναν αρχηγό. Ο αρχηγός δηλώνει συμμετοχή για την ομάδα και δίνει τα στοιχεία που χρειάζονται για όλα τα μέλη.

Α’ φάση: Εκπαίδευση και δημιουργία χαρτοφυλακίου

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στην Α’ φάση:

  1. Παρακολουθούν το 1ο διαδικτυακό σεμινάριο από τα έμπειρα στελέχη της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.
  2. Δημιουργούν τα χαρτοφυλάκιά τους και τα στέλνουν στην επιτροπή μέσα σε 7 μέρες από το 1ο σεμινάριο.
  3. Παρακολουθούν το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο από τα έμπειρα στελέχη μας.
  4. Προχωρούν σε 4-12 αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων τους στην Α’ φάση.

Η επιτροπή αξιολογεί τα χαρτοφυλάκιά τους και αναδεικνύει τις 6 νικήτριες ομάδες που συνεχίζουν στην επόμενη φάση.

Με ποια κριτήρια δημιουργούν οι ομάδες τα χαρτοφυλάκιά τους

Όλα τα χαρτοφυλάκια ακολουθούν κοινό δείκτη αναφοράς. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια και να φτιάξει ένα μεικτό χαρτοφυλάκιο, με διεθνή γεωγραφικό προσανατολισμό και συγκεκριμένο κίνδυνο.

Οι ομάδες πρέπει επίσης να τεκμηριώσουν τους λόγους που επέλεξαν τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και να υπολογίσουν τους βασικούς δείκτες απόδοσης και ρίσκου.

Β’ φάση: Παρουσίαση χαρτοφυλακίου και αξιολόγηση

Οι 6 νικήτριες ομάδες της Α’ φάσης παρουσιάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους στην επιτροπή για την τελική αξιολόγηση. Τα έμπειρα στελέχη μας επιλέγουν τη νικήτρια ομάδα με βάση:

  • Τη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου της ομάδας από την 1η έως την τελευταία αναδιάρθρωση, σταθμισμένη με το ρίσκο (Information Ratio).
  • Την παρουσίαση στην οποία η ομάδα αναπτύσσει και τεκμηριώνει το σκεπτικό των επενδυτικών επιλογών της. 

Το χρονοδιάγραμμα του Investor Simulator

22.04.2024 1ο online σεμινάριο
29.04.2024 Υποβολή επενδυτικών χαρτοφυλακίων
23.05.2024 2ο online σεμινάριο
11.06.2024 Τελική υποβολή επενδυτικών χαρτοφυλακίων
17.06.2024 Ανακοίνωση των 6 νικητριών ομάδων Α’ φάσης
09.07.2024 Παρουσίαση χαρτοφυλακίων από τις ομάδες
12.07.2024 Ανακοίνωση νικήτριας ομάδας
17.07.2024 Απονομή βραβείων

Τι κερδίζει η νικήτρια ομάδα

Κάθε μέλος της νικήτριας ομάδας κερδίζει έπαθλο 1.500€.