Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων

Για θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου

Επιστημονική μεθοδολογία

Έμπειρη διαχειριστική ομάδα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους. Τα έμπειρα στελέχη μας συνεργάζονται με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους και έχουν βαθιά γνώση των αγορών. Διαθέτουν πολυετή πείρα στον τομέα της διαχείρισης.

Η διαχείριση των θεσμικών χαρτοφυλακίων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Διαχειριζόμαστε τα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων απευθύνονται σε επενδυτές, όπως:

 • Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Επαγγελματικά ταμεία
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ιδρύματα
 • Κληροδοτήματα κ.ά.

Επενδύσεις με βάση τη στρατηγική σας

Για να πετύχουμε τους στόχους του χαρτοφυλακίου σας, λαμβάνουμε υπόψη το επενδυτικό προφίλ σας:

 • Το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που θέλετε να αναλάβετε.
 • Τον χρονικό ορίζοντα που επιθυμείτε.

Εφαρμόζουμε μια δομημένη επενδυτική διαδικασία και επενδύουμε με σύνεση, με βασική προτεραιότητα τη βέλτιστη εκπλήρωση των επενδυτικών στόχων και προσδοκιών σας.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου σας

Τα στελέχη της διαχειριστικής ομάδας μας επιλέγουν για το χαρτοφυλάκιό σας:

 1. Συγκεκριμένες αξίες.
 2. Αμοιβαία κεφάλαια τρίτων επενδυτικών οίκων ή/και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια
 3. Συνδυασμό των επιλογών 1 και 2.

Επενδυτικός γεωγραφικός προσανατολισμός

Το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να έχει εγχώριο ή διεθνή προσανατολισμό, καθώς και να συνδυάσει τις δύο επιλογές.

Η διαχειριστική ομάδα μας επιδιώκει την επιλογή κατάλληλων επενδυτικών λύσεων για τη διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας.

Για να το πετύχει αυτό, αξιοποιεί τη βαθιά γνώση που διαθέτει για τις αγορές και συνεργάζεται με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Ενεργητική διαχείριση

Μέσα στο προκαθορισμένο πλαίσιο επενδύσεων που θέτετε, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας είναι ενεργητική. Έχει ως γνώμονα:

 • Τη μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης απόδοσης.
 • Το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που θέλετε να αναλάβετε.

Διαφάνεια και συστηματική ενημέρωση

Η επενδυτική διαδικασία που ακολουθούμε χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και πειθαρχία. Έτσι, εξασφαλίζετε:

 • Καθημερινή ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιό σας
 • Απεικόνιση της διάρθρωσης και των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και τις ισχύουσες διατάξεις.

Επιστημονική μεθοδολογία

Η θεμελιώδης ανάλυση βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής φιλοσοφίας μας. Για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, συνδυάζουμε:

 • Σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους – ποιοτικές και ποσοτικές
 • Μακροχρόνιες επενδυτικές πρακτικές

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των συναλλαγών και στην αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου.

Έμπειρη διαχειριστική ομάδα

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Οι άνθρωποί μας που τη στελεχώνουν διαθέτουν:

 • Πολυετή πείρα στον τομέα της διαχείρισης.
 • Βαθιά γνώση για την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
 • Προηγμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίου.

Για να πετύχετε απόλυτες και σχετικές αποδόσεις για το χαρτοφυλάκιό σας, επωφελείστε από τις ικανότητες και τη σταθερότητά τους.

Η εμπειρία και η διαχειριστική ικανότητα των στελεχών μας, μας κατατάσσει διαχρονικά ανάμεσα στις πρώτες επιλογές για τη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων.