Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Global investment Advisory Division (GAD)

Χαράξτε την επενδυτική στρατηγική σας με την τεχνογνωσία μας.

Για θεσμικούς επενδυτές και πελάτες Private Banking

Εξειδικευμένα εργαλεία ενημέρωσης

Επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με το προφίλ σας

Επενδυτική στρατηγική

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών/Global investment Advisory Division (GAD) σας προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικής στρατηγικής και συμβουλευτικής διαχείρισης:

 • Αναλύσεις των διεθνών αγορών κεφαλαίου σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο.
 • Αξιοποίηση σύγχρονων οικονομετρικών μοντέλων με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου/απόδοσης.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια σας.

Έτσι, μπορείτε να χαράξετε μια επωφελή επενδυτική στρατηγική με επιλογές που ορίζονται με βάση την προστιθέμενη αξία που ενέχουν και όχι τον συγκεκριμένο κλάδο, προϊόν ή γεωγραφική περιοχή.

Εξειδικευμένη ομάδα αναλυτών

Η Διεύθυνση Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από 5 στελέχη που:

 • Διαθέτουν πολυετή εμπειρία στις διεθνείς αγορές και τον πανεπιστημιακό χώρο.
 • Έχουν εργαστεί σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εκδόσεις GAD είναι εξειδικευμένα εργαλεία ενημέρωσης που απευθύνονται σε πελάτες Private Banking της Eurobank και σε θεσμικούς επενδυτές. Ταυτοποιούν και αναλύουν τις εξελίξεις των αγορών και τις μετουσιώνουν σε συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές, σύμφωνα με το προφίλ σας.

Investment Committee Views (ICV)

 1. Αποτελεί τη σύνθεση των απόψεων που έχουν οι βασικές διευθύνσεις του Ομίλου Eurobank, σχετικά με τη βραχύ-μεσοπρόθεσμη πορεία των αγορών.
 2. Περιλαμβάνει την επενδυτική στρατηγική και την κατανομή επενδύσεων.

Το Investment Committee Views εκδίδεται κάθε 14 ημέρες.

GAD Morning (GM)

 • Σύντομη πρωινή ενημέρωση σχετικά με την περίληψη των σημαντικότερων πρόσφατων γεγονότων και των τιμών αγοράς για τις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων.

Το GAD Morning εκδίδεται καθημερινά.

GAD’s Word (GW)

 • Αποτελεί τη ναυαρχίδα των εκδόσεων του Global investment Advisory Division (GAD).
 • Σας βοηθά στην αναγνώριση, απλούστευση και μόχλευση θεμάτων της αγοράς σε επενδυτικές στρατηγικές με αξία.

Το GAD’s Word εκδίδεται κάθε 6 μήνες.

GAD’s Buzz (GB)

Σύντομη έκτακτη έκδοση του GAD με σκοπό να ενημερώνεστε για:

 • Έναρξη ενός trade.
 • Επίπεδα stop-loss ή profit-taking σε χρονικά σημεία ανάμεσα στις τακτικές εκδόσεις GAD’s Word (GW) ή Investment Committee Views (ICV).
 • Σημαντικά γεγονότα στις αγορές που χρήζουν ανάλυσης.

Το GAD’s Buzz εκδίδεται ad hoc.

Λίστες ομολόγων

Καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος κριτηρίων, π.χ.:

 • Χρονικός ορίζοντας (βραχύ-μέσο-μακροπρόθεσμος)
 • Γεωγραφική έκθεση
 • Επίπεδο ρίσκου (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό)
 • Εκδότης (εταιρεία, κράτος, διεθνής οργανισμός, ημικρατικός οργανισμός)

Με βάση αυτές τις λίστες, μπορείτε να ζητήσετε ομολογιακά χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Οι λίστες ομολόγων εκδίδονται καθημερινά.

Προτεινόμενα χαρτοφυλάκια

 • Επενδυτικά χαρτοφυλάκια με την εκάστοτε κατανομή επενδύσεων που προτείνει η επενδυτική στρατηγική του Investment Committee Views (ICV), μέχρι το επίπεδο του asset class και της γεωγραφικής έκθεσης.
 • Καλύπτουν 3 επίπεδα ρίσκου (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό).

Εκδίδονται κάθε 14 ημέρες.