Παρασκευή Πετροπούλου, Ανώτερη Οικονομολόγος της Eurobank
Δρ. Κωνσταντίνος Πέππας,
Ερευνητής Οικονομολόγος της Eurobank
Μαρία Κασόλα,
Ερευνήτρια Οικονομολόγος της Eurobank

Κατεβάζω την Οικονομική Ανάλυση (180 KB)