Δρ Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail

Δρ Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος Ομίλου Eurobank

Η Μελέτη επισκοπεί τα χαρακτηριστικά του πληθωριστικού φαινομένου σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης την οποία διεξήγαγαν στελέχη της Τράπεζας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πελάτες της Τράπεζας, με την αποτίμηση που οι ίδιες οι επιχειρήσεις κάνουν για την επίδραση του πληθωριστικού φαινομένου στη λειτουργία τους αλλά και τα πλάνα δράσης τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αποτελεί τη συνέχεια έρευνας που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022 με επικαιροποιημένο δείγμα και εμπλουτισμένο ερωτηματολόγιο, ώστε να διερευνηθεί η εξέλιξη του πληθωρισμού με την πάροδο του χρόνου και το πως προσαρμόζονται οι στάσεις και οι αντιδράσεις των επιχειρήσεων. Προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων, τις προσπάθειες διαχείρισης των κοστών, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επενδυτικών πλάνων, καθώς και τη σχέση αυτών των παραμέτρων με το μέγεθος της επιχείρησης.

Κατεβάζω την Οικονομική Ανάλυση