Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

LF Target Maturity III Bond Fund

Νόμισμα βάσης: EUR

ISIN

LU2835760351

Κατηγορία Α/Κ

Ομολογιακά

Βαθμός κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Νόμισμα σειράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης

10.06.2024

Morningstar rating

Στις 12.06.2024:

Καθαρή τιμή μεριδίου

12.06.2024

10,0000

Μεταβολή από προηγ. ημέρα

12.06.2024

0,00%

Απόδοση:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity ΙIΙ Bond Fund έχει διάρκεια 2 ετών και λήγει το αργότερο έως 07.09.2026. Επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα και προσφέρει μεγάλη διασπορά. Επιδιώκει στη λήξη του να διατηρήσει το αρχικό κεφάλαιο των μεριδιούχων και παράλληλα να προσφέρει θετική απόδοση με εκτιμώμενη ενδεικτική απόδοση 4,40%-4,80% στη λήξη της 2ετίας. Το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης ενδέχεται να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η περίοδος συμμετοχής λήγει στις 06.09.2024.

Επενδυτικός σκοπός

Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με διάρκεια 2 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 08.09.2026. Επενδύει σε ομόλογα με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως 07.09.2026. Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους. Επενδύσεις που λήγουν στους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη διασφάλιση των κεφαλαίων. Η εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη προβλέπεται να είναι 4,40%-4,80%.

Το (LF) Target Maturity III Bond Fund προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορεί επίσης να επενδύει:

  • Πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πάνω από 50% σε χρεόγραφα που εκδίδονται από το ελληνικό δημόσιο ή από εταιρείες με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.
  • Έως και 50% του ενεργητικού του σε τίτλους, που αξιολογούνται σε 2 από τους 3 μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch) ως υψηλής απόδοσης.

Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν κεφαλαιακά κέρδη, αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Faq File Icon

0,10%

2,00%

Τ+3

Μηνιαία ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο, απόδοση, αποτίμηση

Test Alt

Factsheet για το (LF) Target Maturity III Bond Fund

PDF 111.77 KB

Βασικές Πληροφορίες

Test Alt

PRIIP για (LF) Target Maturity III Bond Fund

PDF 527.57 KB

Κανονιστικά Έγγραφα

Test Alt

Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

PDF 1.43 MB
Test Alt

Κανονισμός Λειτουργίας

PDF 638.86 KB

Οικονομικές Εκθέσεις

Test Alt

Εξαμηνιαία Έκθεση

PDF 2 MB
Test Alt

Ετήσια Έκθεση

PDF 2.56 MB

Για να επενδύσετε σε αυτήν τη σειρά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να είστε πελάτης της Eurobank.

Έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank;

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να επενδύσετε:

Θέλω να επενδύσω

Εναλλακτικά, κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank για να ανοίξετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.