Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Θεοφάνης Μυλωνάς

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σταδιοδρομία

Ο κ. Μυλωνάς είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Fund Management Co (Lux) ΑΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής Group Investment Strategy Committee της Τράπεζας Eurobank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, επικεφαλής της Διεύθυνσης Global Markets Trading και μέλος διαφόρων επενδυτικών και άλλων επιτροπών του Ομίλου Eurobank. Στη Διεύθυνση Global Markets Trading κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή και διατέλεσε Co-Head Global Markets Trading. Ο κ. Μυλωνάς κατείχε διευθυντικές θέσεις στη Διεύθυνση Global Markets.
Επιπλέον, έχει εργαστεί ως επικεφαλής του Fixed Income Trading – Greece στο Treasury Dealing Room της Citibank / Schroder Salomon Smith Barney στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σπουδές

Ο κ. Μυλωνάς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. in Finance από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και αριστούχος πτυχιούχος B.Sc. in Business Studies του Πανεπιστημίου του Buckingham.

Αρθρογραφία και συνεντεύξεις