Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

(LF) Fund of Funds – ESG Focus

Ενεργητικό (29.12.2023):99.008.663,61

ISIN

LU0517847660

Κατηγορία Α/Κ

Fund of Funds

Βαθμός κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Νόμισμα σειράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης

22.06.2010

Morningstar rating

««««

Στις 17.04.2024:

Καθαρή τιμή μεριδίου

17.04.2024

20,7833

Μεταβολή από προηγ. ημέρα

17.04.2024

0,31%

Απόδοση:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μετοχές και ομόλογα εταιρειών που υιοθετούν τα κριτήρια ESG (Environment, Society, Governance). Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επενδυτικός σκοπός

Στοχεύει στο να συνδυάσει την απόλυτη απόδοση με παράγοντες που σχετίζονται ισότιμα με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Έτσι,  εξασφαλίζει στροφή προς την υπεύθυνη επένδυση.

Ακολουθεί ευέλικτη επενδυτική στρατηγική ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Επενδύει σε μετοχές και ομόλογα μέσα από αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εμπίπτει στο Άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ακολουθεί ευέλικτη στρατηγική για την κατανομή του ενεργητικού του:

  • Σε ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις υψηλού κινδύνου επενδύει σε μετοχές από 75% έως 95% του ενεργητικού του.
  • Σε περιόδους με πιο έντονες διακυμάνσεις στις αγορές κεφαλαίου επενδύει το ενεργητικό του κατά μέσο όρο 60% σε μετοχές και 40% σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (κυρίως μέσα από αμοιβαία κεφάλαια με αντίστοιχο προσανατολισμό). 

Μπορεί να ακολουθεί ακόμα πιο αμυντική στρατηγική σε περιόδους που χρειάζεται.

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus  είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα που: 

  • Επιζητούν υψηλές αποδόσεις από ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά.
  • Θέλουν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αειφορία με την επενδυτική συμπεριφορά τους.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Faq File Icon

0,50% - 1,00%***

0% - 1%*

Διαφορά Προμ. Διάθεσης

T+4

Μηνιαία ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο, απόδοση, αποτίμηση

Test Alt

Factsheet για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus

PDF 418.46 KB

Βασικές Πληροφορίες

Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus

PDF 650.29 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus | Eurobank

PDF 527.63 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus | Eurobank I

PDF 527.63 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus| Eurobank USD

PDF 528.35 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus | Private Banking

PDF 528.07 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus| Private Banking USD

PDF 528.06 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus| Interamerican

PDF 527.66 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus | Postbank

PDF 527.6 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Fund of Funds – ESG Focus | Postbank USD

PDF 527.58 KB

Κανονιστικά Έγγραφα

Test Alt

Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

PDF 2.7 MB
Test Alt

Κανονισμός Λειτουργίας

PDF 646.95 KB

Επιδόσεις και Σενάρια

Test Alt

Ετήσιες Επιδόσεις

PDF 724.33 KB
Test Alt

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

PDF 615.55 KB

Γνωστοποιήσεις αειφορίας, βάσει του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, για προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Test Alt

Γνωστοποίηση αειφορίας

PDF 131.93 KB
Test Alt

Γνωστοποίηση αειφορίας (Περίληψη)

PDF 99.03 KB

Οικονομικές Εκθέσεις

Test Alt

Εξαμηνιαία Έκθεση

PDF 1.05 MB
Test Alt

Ετήσια Έκθεση

PDF 1.96 MB

Για να επενδύσετε σε αυτήν τη σειρά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να είστε πελάτης της Eurobank.

Έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank;

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να επενδύσετε:

Θέλω να επενδύσω

Εναλλακτικά, κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank για να ανοίξετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.